B-CONTRACTEN:
'Kontrakten met diverse Korporatien en Gemeente Besturen, voor Huisgezinnen, tegen jaarlijksche betaling van f 25:- per persoon, gedurende 16 jaren.'

Zie een uitleg over deze contractvorm op de overzichtspagina contracten. Er zijn vier B-contracten afgesloten. Hieronder een overzicht daarvan op volgorde van de contractdatum met achtereenvolgens het contractnummer, de plaats waar de contractant gevestigd is, de naam van de contractant, de maand waarin het contract afgesloten wordt en het aantal personen waarvoor gecontracteerd en betaald wordt:

B1: Koog aan de Zaan Ė het Kollegie der Armenvoogden, november 1819, 16 personen, over drie gezinnen.

B2: Zwolle Ė Armenbestuur der Hervormde Gemeente, mei 1820, 6 personen, tot eene huisgezin samengesteld.

B3: Groningen Ė Kerkenraad der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, 29 december 1821, 11 personen zijnde 2 huisgezinnen.

B4: Haarlem Ė Diakonen der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, 21 juli 1822, een huisgezin van 8 hoofden.

Met deze vier contracten kunnen dus zeven gezinnen in de vrije koloniŽn geplaatst worden: drie uit Koog aan de Zaan, een uit Zwolle, twee uit Groningen en een uit Haarlem. In totaal gaat het om 41 personen.

In het archief

Een overzicht van de afgesloten contracten staat in het contractenboek, inventarisnummer 1394. Dat boek is ingericht volgens de lettervolgorde, dus de B-contracten komen na de A-contracten en staan voor de C-contracten.
Achterin dit contractenboek is een sectie 'Register van de bestedingspenningen voortvloeijende uit de vorenstaande kontrakten', waarin (een tijdje) wordt bijgehouden wanneer de betalingen op een contract binnenkomen.
De B-contracten zelf bevinden zich in inventarisnummer 1393, voor zover ik het heb nagegaan helemaal compleet. Let op: vaak staan er namen op de contracten, maar dat zijn de namen van mensen/wezen die ze willen sturen op het moment dat ze het contract afsluiten, wat niet noodzakelijkerwijs de personen zijn die gestuurd worden als het contract in werking treedt!

Meer informatie

Zie een lijst met alle A-, B-, C-, D- en F-contracten op volgorde van plaats, waaraan je kunt zien hoeveel mensen uit een bepaalde stad in de koloniŽn rondlopen.
Vanaf november 1829 staat iedereen die op een A-contract in de kolonie is, met een B-nummer in het stamboek met invnr 1389 en in het alfabetische register daarop. Zie de uitleg over dat stamboek onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan de overzichtspagina.