A-CONTRACTEN:
'Kontrakten met diverse Korporatien en Gemeente Besturen, voor wees- of armenkinderen, tegen jaarlijksche betaling van f 60:- per hoofd, gedurende 16 jaren, met bijvoeging van Huisverzorgers en van twee Huisgezinnen voor ieder 6 tal kinderen gratis.'

Zie een uitleg over deze contractvorm op de overzichtspagina contracten. En op deze pagina staat de letterlijke tekst van een A-contract.
Hieronder een lijst van de vanaf november 1819 afgesloten A-contracten op volgorde van de datum dat ze afgesloten zijn. De meeste zijn voor 6 kinderen en dus drie hoeves, 'dubbel' betekent voor twaalf kinderen en dus zes hoeves. Sommigen hebben een ½ contract, waarbij ze betalen voor drie kinderen en over anderhalve hoeve kunnen beschikken, wat inhoudt dat ze ιιn hoeve hebben en ιιn hoeve met een ander bestuur delen.

Achtereenvolgens het nummer van het contract, de plaats waar de contractant gevestigd is, de naam van de contractant en de maand, en soms de dag, dat het contract afgesloten is:

A1: Monnickendam – Regenten van het Gereformeerd Weeshuis, november 1819, dubbel
A2: Alkmaar – Regenten van het Aalmoezeniershuis, december 1819
A3: Enkhuizen – Direkteuren van het BurgerWeeshuis, december 1819
A4: Hoogeveen – Regenten van het Armen-Werkhuis, december 1819, dubbel
A5: Kampen – Regenten van het armen-weeshuis, december 1819
A6: Rijp, de – schout van de gemeente, december 1819
A7: Steenwijk – Armmeesteren der Gereformeerde Gemeente, december 1819

A8: Rotterdam – de Commissie van Oppertoezigt over 't Algemeene Armbestuur, januari 1820, dubbel
A9: Harlingen – Weesvoogden van het Algemeen Weeshuis, januari 1820
A10: Dordrecht – Burgemeesteren der stad, januari 1820, 78 weeskinderen
A11: Dokkum – Algemeene Armenvoogden, februari 1820, ½  contract
A12: Rotterdam – de Commissie van Oppertoezigt over 't Algemeene Armbestuur, februari 1820, dubbel
A13: Amersfoort – Regenten van het Weeshuis, maart 1820
A14: Beemster – Algemene Armendirectie, maart 1820
A15: Harderwijk – Provisoren van het Armenweeshuis, maart 1820
A16: Vlaardingen – Regenten van het Arm-, Gast- en Weeshuis, maart 1820
A17: Utrecht - Regenten van de Aalmoezenierskamer, mei 1820
A18: Schiedam – Regenten der Stadsarmenkamer, mei 1820
A19: Middelburg – Regenten van het Burgerweeshuis, juli 1820
A20: Enkhuizen – Direkteuren van het BurgerWeeshuis, november 1820
A21: Haarlem – de kommissie van Toezigt en Superintendentie over de Gesubsidieerde Godshuizen, november 1820
A22: Oudewater – Regenten van het Arm en Weeshuis, november 1820
A23: Zaltbommel – Regenten der gecombineerde weeshuizen, december 1820

A24: Bolsward – de Armenvoogden van de stad, januari 1821, ½ contract, maar gaat niet door, vervangen door D8
A25: Vlaardingen – Stadsarmbestuur, 5 februari 1821
A26: Vlissingen – Regenten van het Armen- Gast en Weeshuis, 5 februari 1821
A27: Gravenhage – Burgemeesteren der stad, 10 februari 1821, dubbel
A28: Zaltbommel – Diakonen der Hervormde Gemeente, 20 februari 1821, ½ contract
A29: Leiden - Heeren Regenten van het Heilige Geest- of Armen wees- en kinderhuis, als mede Regenten der Huiszitten en Diaconie armen, 2 maart 1821, dubbel
A30: Leeuwarden – Stads Arm- en Weesvoogden, 6 maart 1821
A31:  Harlingen – De Weesvoogden der stad, 23 maart 1821, dubbel
A32: Rotterdam – Regenten van het algemeen Armbestuur, 9 april 1821, dubbel
A33: Groningen – Armbestuurderen der Hervormde Gemeente, 23 mei 1821, dubbel
A34: Texel – Gemeene Armenvoogden, 1 juni 1821
A35: Bergen op Zoom – Regenten van het gecombineerd Wees- en Armkinderhuis, 7 augustus 1821

A36: Utrecht – Regenten der StadsAalmoezenierskamer, 18 januari 1822
A37: Gravenhage – Diakonen der Nederlandsche Hervormde Gemeente, 1 maart 1822, dubbel
A38: Texel – Algemeene Armvoogden, 11 april 1822
A39: Schiedam – Regenten der Magistraatsarmenkamer, 29 maart 1822
A40: Groningen – de Kerkenraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente, 24 mei 1822, dubbel

A41: Gravenhage – Burgemeesteren, 19 maart 1823
A42: Purmerend – subcommissie, 15 april 1823


Van de 42 contracten gaat er dus eentje niet door (A24, Bolsward). Er zijn twee halve (A11 Dokkum en A28 Zaltbommel-2) en negen dubbele en ιιn 13-voudige (A10 Dordrecht). In totaal beschikken deze contractanten over 163 hoeves in de vrije koloniλn en plaatsen zij in totaal 378 wees- of armenkinderen. 

In het archief

Een overzicht van de afgesloten contracten staat in het contractenboek, inventarisnummer 1394. Dat boek is ingericht volgens de lettervolgorde, dus eerst de A-contracten, dan de B-contracten, enzovoort.
Achterin dit contractenboek is een sectie 'Register van de bestedingspenningen voortvloeijende uit de vorenstaande kontrakten', waarin (een tijdje) wordt bijgehouden wanneer de betalingen op een contract binnenkomen.
De A-contracten zelf bevinden zich in inventarisnummer 1393, voor zover ik het heb nagegaan helemaal compleet. Let op: vaak staan er namen op de contracten, maar dat zijn de namen van mensen/wezen die ze willen sturen op het moment dat ze het contract afsluiten, wat niet noodzakelijkerwijs de personen zijn die gestuurd worden als het contract in werking treedt!

Meer informatie

Zie een lijst met alle A-, B-, C-, D- en F-contracten op volgorde van plaats, waaraan je kunt zien hoeveel mensen uit een bepaalde stad in de koloniλn rondlopen.
Vanaf november 1829 staat iedereen die op een A-contract in de kolonie is, met een B-nummer in het stamboek met invnr 1389 en in het alfabetische register daarop. Zie de uitleg over dat stamboek onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan de overzichtspagina.