Naar de overzichtspagina contracten.

Tekst van een A-contract

Het opschrift luidt;

KONTRAKT, van wege de Maatschappij van Weldadigheid, gesloten met

dan is een ruimte opengelaten waar de naam van de contractant moet worden ingevuld

over het opnemen en verzorgen van behoeftige Huisgezinnen, van Weezen, Armekinderen of Vondelingen, in de Kolonie FREDERIKSOORD.

dan volgt de openingszin:

De Permanente Kommissie van Weldadigheid, als ten dezen door de Kommissie van Weldadigheid behoorlijk geautoriseerd, zitting hebbende in 's Gravenhage, ten eenre,

En

hier is een ruimte opengelaten waar de naam van de contractant moet worden ingevuld

Hebben onderling gekontrakteerd, en zijn overeengekomen, over hetgene volgt:

Art. 1.
De Permanente Kommissie van Weldadigheid zal van de Kontraktanten ter andere zijde overnemen

hier is een ruimte opengelaten waar de namen van de in de kolonie te plaatsen personen kan worden ingevuld; daarna volgt artikel 2 en dat doe ik verder met plaatjes:


 

Vel 2:
 

En vel 3:
 

Hier moet de gemeente waar de contractant gevestigd is ingevuld worden.
 

Tenslotte staat er:

Aldus dubbeld gedaan, gesloten en geteekend

en is er ruimte voor de handtekeningen.

Daaronder en op het blanco vel 4 volgen dan de verklaringen van de plaatselijke en provinciale gezagsdragers dat ze zich zestien jaar lang garant stellen voor de betaling.