Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1857, 1858 en 18591857
17 januari 1857
Uitgaande post 17 Januarij 1857 N3, invnr 851. Verslag van de directeur over zijn bezoek aan de Ommerschans gedateerd 12 januari 1857 met nummer N108, met besluit gecommitteerde der regering over het aardappelbrood
transcriptie
3 februari 1857
Uitgaande post 3 februari 1857 N14, invnr 852. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand december 1856, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 14 December 1856
transcriptie
24 februari 1857
Uitgaande post 24 februari 1857 N6, invnr 853. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand januari 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, 16 Januarij 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 23 Januarij 1857
transcriptie

transcriptie
21 maart 1857
Uitgaande post 21 maart 1857 N20, invnr 855. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand februari 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 6 Februarij 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 27 Februarij 1857
transcriptie

transcriptie
22 april 1857
Uitgaande post 22 april 1857 N2, invnr 857 (en 984). Bepaald dat in het vervolg door den Raad van Tucht geene opsluiting welke langer dan 14 dagen duurt toegepast mag worden of in vervanging van eenige andere strafbepaling worden opgelegd
Plus de Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand maart 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 20 Maart 1857

transcriptie

transcriptie
27 mei 1857
Uitgaande post 27 mei 1857 N2, invnr 860. Brief van de directeur gedateerd 8 mei 1857 met nummer N1429, inzendende de processen verbaal van het verhandelde in de raden van policie en tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand april 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 24 April 1857

- Verbaal van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten op de Ommerschans van 7 april 1857
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten, gehouden te Veenhuizen bij het Tweede Gesticht, 4e April 1857
- Raad van Tucht voor Bedelaars kolonisten bij het Derde Gesticht te Veenhuizen op den 25 April 1857
-
- Raad van Tucht voor Arbeiders huisgezinnen aan het 1e Gesticht te Veenhuizen, 1 April 1857
Bekrachtigen de verwijzing voor onbepaalde tijd naar de strafkolonie te Ommerschans van J.C. Smal, dochter van den onder de arbeidershuisgezinnen te Veenhuizen gevestigden gewone kolonist A.A. Smal.

transcriptie


transcriptie

transcriptie

transcriptie


transcriptie
13 juni 1857
Uitgaande post 13 juni 1857 N2, invnr 861. Brief van de directeur gedateerd 5 juni 1857 en met nummer N1769 over Johanna Christina Smal, met besluit van de Gecommitteerde der regering haar vrij te laten als het huwelijk zeker is.
transcriptie
6 juli 1857
Uitgaande post 6 juli 1857 N8, invnr 863. Raden van tucht in de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand mei 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 5 Mei 1857

- Raad van Tucht voor arbeiders huisgezinnen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 28 Mei 1857
transcriptie

transcriptie
28 juli 1857
Uitgaande post 28 juli 1857 N6, invnr 865. Brief van de directeur gedateerd 13 juli 1857 met nummer N2197 over aardappelbrood en besluit gecommitteerde der regering daarover. transcriptie
29 juli 1857
Uitgaande post 29 juli 1857 N18, invnr 865. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand juni 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 12 Junij 1857
transcriptie
8 september 1857 Uitgaande post 8 september 1857 N2, invnr 868. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand juli 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 18e Julij 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 29 Julij 1857
transcriptie

transcriptie
8 september 1857
Uitgaande post 8 september 1857 N7, invnr 868. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand augustus 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 7 Augustus 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 16e Augustus 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen,Zitting van den 21 Augustus 1857
transcriptie

transcriptie

transcriptie
25 september 1857
Uitgaande post 25 september 1857 N7, invnr 870. Brief van de directeur gedateerd 9 september 1857, met daarop een besluit van de Gecommitteerde der regering over de familie Smal
transcriptie
21 oktober 1857
Uitgaande post 21 oktober 1857 N10, invnr 873. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand september 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 18 September 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 29 September 1857
transcriptie

transcriptie
20 november 1857
Uitgaande post 20 november 1857 N20, invnr 875. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand oktober 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 9 October 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 19 October 1857
transcriptie

transcriptie
24 december 1857
Uitgaande post 24 december 1857 N1, invnr 877. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand november 1857, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 14 November 1857
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 27 November 1857
transcriptie

transcriptie

1858
17 februari 1858
Uitgaande post 17 februari 1858 N14, invnr 881. Raden van tucht bij de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans in de maand januari 1858, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 5 Januarij 1858
transcriptie
4 maart 1858
Uitgaande post 4 maart 1858 N25, invnr 882. Directeur zendt in het geneeskundig verslag over 1857 door dokter Voorhorst, gedateerd 17 februari 1858
transcriptie
24 maart 1858
Uitgaande post 24 maart 1858 N17, invnr 884, maakt melding van het adres van Wiegman 'om verzachting van straf voor overtreding van de wetten der zedelijkheid', met als reactie 'in advies' maar het adres zit er niet bij.
vermelding
5 mei 1858
Uitgaande post 5 mei 1858 N1, invnr 887. Directeur zendt in het verslag van de Raad van Politie en Tucht in de Gewone KoloniŽn van van 6 april 1858 aan 'den Heer Gecommitteerde der Regering bij de Maatschappij van Weldadigheid', met begeleidende brief met nummer N1014.
transcriptie
20 mei 1858
Uitgaande post 20 mei 1858 N15, invnr 888. Raden van tucht bij de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans in de maand april 1858, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 23 April 1858
transcriptie
8 juli 1858
Uitgaande post 8 juli 1858 N6, invnr 892. Raden van tucht bij de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans in de maand mei 1858, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 5 Mei 1858
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 28 Mei 1858
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 29 Mei 1858
transcriptie

transcriptie

transcriptie
29 juli 1858
Uitgaande post 29 juli 1858 N7, invnr 893. Raden van tucht bij de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans in de maand juni 1858, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 23 Junij 1858
transcriptie
24 augustus 1858
Uitgaande post 24 augustus 1858 N7, invnr 895. Raden van tucht bij de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans in de maand juli 1858, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 13 Julij 1858-a
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 13 Julij 1858-b
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 26 Julij 1858
transcriptie

transcriptie

transcriptie
31 augustus 1858
Uitgaande post 31 augustus N10, invnr 895 (en invnr 984) Besluit dat de gestichten, fabrieken, werkplaatsen enz, voortaan op vertoon van behoorlijk getekend permissiebillet gratis kunnen worden bezigtigd. transcriptie
29 september 1858
Uitgaande post 29 september 1858 N18, invnr 897. Raden van tucht bij de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans in de maand augustus 1858, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 11 Augustus 1858
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 20 Augustus 1858
transcriptie

transcriptie
14 december 1858
Uitgaande post 14 december 1858 N1, invnr 902. Raden van tucht bij de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans in de maand november 1858, waaronder:

- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 12 November 1858
- Raad van tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 13 November 1858

- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 15 November 1858
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 26 November 1858-a
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van 26 November 1858-b
transcriptie

transcriptie


transcriptie

transcriptie

transcriptie

1859
17 januari 1859
Uitgaande post 17 januari 1859 N1, invnr 905. Discussie over de stevigheid van de strafkamers, zaalopzieners bij het eerste gesticht en de positie van adjunct-directeur Rensing.
transcriptie
18 januari 1859
Uitgaande post 18 januari 1859 N24, invnr 905. Besluit van de gecommitteerde der regering nav een brief van de directeur dd 4 januari 1859 over de toenemende onzedelijkheid onder met name bedelaarskolonisten.
Plus de raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand december 1858, waaronder:

- Raad van Tucht voor Weeskinderen en Bedelaarskinderen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen,
Zitting van den 3 December 1858
- Raad van Tucht voor Weeskinderen en Bedelaarskinderen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 21 December 1858
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het Eerste Gesticht Veenhuizen, Zitting van den 2e December 1858


transcriptie
transcriptie

transcriptie

transcriptie
19 februari 1859
Uitgaande post 19 februari 1859 N4, invnr 907. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand januari 1859, waaronder:

- Raad van Tucht voor Weezen en Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Eerste Gesticht, Zitting van den 8 Januarij 1859
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Eerste Gesticht, Zitting van 15 Januarij 1859
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen bij het Eerste Gesticht, Zitting van den 22 Januarij 1859
transcriptie

transcriptie

transcriptie
31 maart 1859
Uitgaande post 31 maart 1859 N5, invnr 910. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand februari 1859, waaronder:

- Raad van Tucht voor Weezen Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 12 Februarij 1859
- Raad van Tucht voor Weezen Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 28 Februarij 1859-a
- Raad van Tucht voor Weezen Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 28 Februarij 1859-b
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen bij het Eerste Gesticht, Zitting van den 14 Februarij 1859
transcriptie

transcriptie

transcriptie

transcriptie
15 april 1859
Uitgaande post 15 april 1859 N9, invnr 911. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand maart 1859, waaronder:

- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het Eerste Gesticht, Zitting van den 26 Maart 1859transcriptie
19 mei 1859
Uitgaande post 19 mei 1859 N18, invnr 914. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand april 1859, waaronder:
-
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 13 April 1859
transcriptie
22 juni 1859
Uitgaande post 22 juni 1859 N17, invnr 917. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand mei 1859, waaronder:

- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen, bij het 1e Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 27 Mei 1859
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Eerste Gesticht, Zitting van den 5 Mei 1859
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Eerste Gest, Zitting van den 21 Mei 1859
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Eerste Gest:, Zitting van den 31 Mei 1859
transcriptie

transcriptie

transcriptie

transcriptie
25 juli 1859
Uitgaande post 25 juli 1859 N5, invnr 919. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in de maand juni, waaronder:

- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen  bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 5 Junij 1859
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen  bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 21 Junij 1859-a
- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen  bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 21 Junij 1859-b
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Eerste Gesticht, Zitting van den 4 Junij 1859
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten en Weezen te Veenhuizen Eerste Gesticht, Zitting van den 21 Junij 1859
transcriptie

transcriptie

transcriptie

transcriptie

transcriptie
23 augustus 1859
Uitgaande post 23 augustus 1859 N9, invnr 923. Raden van tucht bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in juli 1859, waaronder:

- Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen  bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen, Zitting van den 20 Julij 1859
- Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen Eerste Gesticht, Zitting van den 12 Julij 1859
transcriptie

transcriptie
16 december 1859
Overdracht van de kolonie Ommerschans aan de Staat, invnr 13
transcriptie
18 december 1859
Overdracht van het eerste gesticht te Veenhuizen aan de Staat, invnr 13 transcriptie