Besluit 7 september 1849 N3: Bepaling dat de verstrekking van winkelpapier aan de winkeliers te Veenhuizen en te Ommerschans niet meer voor rekening der Maatschappij zal geschieden maar dat papier op den voet als in den gewone kolonien zal worden verkrijgbaar gesteld.

Drents Archief, toegang 0186, invnr 1288

De Permanente Commissie,

Overwegende dat er in het minst geene termen bestaan aan de winkelhouders bij de gestichten, het door hen benoodigde winkelpapier langer voor rekening der Maatschappij te verschaffen,

Besluit:

te bepalen dat te rekenen van de dagteekening dezes de verstrekking van winkelpapier aan de winkeliers bij de gestichten te Veenhuizen en te Ommerschans niet meer voor rekening der Maatschappij zal geschieden, maar dat papier op den voet als in de gewone kolonien, slechts tegen betaling, verkrijgbaar zal worden gesteld.Deze tekst is overgenomen van een later gemaakt afschrift van alle regelingen met betrekking tot de koloniale winkels en staat ook bij de verzameling regelingen voor de winkel op de Ommerschans en bij de verzameling regelingen voor de winkels in Veenhuizen.