Besluit permanente commissie 14 september 1848 N9: Aanbeveling dat geene bedelaars kolonisten als bedienden door de zaalopzieners tot het doen van boodschappen naar elders heengezonden worden


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie,

Nader gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 30 Augustus ll. N2313.

Gelet op het proces-verbaal van den Raad van Policie en Tucht te Ommerschans van den 3 July ll. en op dat van dien bij het 3e Gesticht te Veenhuizen van den 18 daaraanvolgende,

Besluit:

1. den enzovoort;

2. den Directeur te verzoeken de Plaatselijke DirectiŽn ernstig aan te bevelen naauwkeurig toetezien dat geene bedelaarskolonisten als bedienden door den zaalopzieners tot het doen van boodschappen naar elders heengezonden worden.

Afschrift dezes enzovoort.