Den AdjunctDirecteur bij het 3e Gesticht te Veenhuizen het Oppertoezigt opgedragen over de gebouwen der steenfabrijk


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie,

Op het verslag van haar medelid Mr. Faber van Riemsdijk, wegens de door Zijne Hoog Edelgeborenen gehoudene algemeene Inspectie der Kolonien,

Besluit:

Artikel 1.
Ten aanzien van de Stoomfabrijk bij het 3e Gesticht te Veenhuizen te bepalen dat het oppertoezigt van den Adjunct-Directeur des Gestichts zich mede behoort uit te strekken tot het gebouw des fabrijks, en de werken die tot onderhoud of verbetering daaraan mogten worden gevorderd.

Artikel 2.
Den enzovoort.

Afschrift dezes enzovoort.