Verbod aan de jongelieden in het kindergesticht te Veenhuizen om de Norger jaarmarkt te bezoeken dat in plaats waarvan in het gesticht zelf feest zal worden gehouden waarvoor f 50 sjaars wordt toegestaan


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie,

Op het verslag van haar medelid Mr. Faber van Riemsdijk, wegens door Zijne Hoog Edelgeborenen gehoudene algemeene Inspectie der Kolonien,

Besluit:

Bij resumtie vast te stellen, dat het aan de in het kindergesticht te Veenhuizen gevestigde jongelieden voortaan niet meer zal worden vergund de Norger jaarmarkt te gaan bijwonen,
doch dat daarentegen ten tijde van die jaarmarkt aan het Gesticht zelf een feest voor de jongelieden zal worden verordend, waartoe f 50,00 (vijftig guldens) 's jaars wordt toegestaan.

Afschrift enzovoort.