19 juni 1846 N5: De deserteurs welke zich aan ontvreemding van goederen der Maatschappij hebben schuldig gemaakt, moeten door den Directeur aan de bevoegde autoriteiten worden opgegeven


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984


De Permanente Commissie

Nader gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 26 Mei ll. N1432,

Magtigt de koloniale Directie om zoodra het ontdekt wordt dat gedeserteerde Kolonisten zich aan ontvreemding van goederen der Maatschappij hebben schuldig gemaakt, daarvan dadelijk aangifte te doen aan de bevoegde autoriteiten onder welke de Kolonien respectivelijk resorteren