11 september 1845 N11: Bepaling van het aantal en de soort der huisbedienden voor de Gestichten en bepalingen dienaangaande


Drents Archief, toegang 0186, invnr 983


De Permanente Commissie,

nader gelezen het rapport van den Direkteur der Kolonien van den 23e  augustus ll. no.2128,

besluit:

1e goed te keuren en tot regel te stellen den daarbij ingezonden Staat houdende voordragt van het getal huisbedienden in de Gestichten te Ommerschans en Veenhuizen tot een totaal van
Voor de Ommerschans ....................... 64
Voor het 1e Gesticht te Veenhuizen .... 89
Voor het 2e gesticht te Veenhuizen ..... 62
Voor het 3e gesticht te Veenhuizen ..... 43  
Tesamen ............................................. 260

2e te bepalen boven op dien Staat vermeld de getallen geen meer of andere bedienden voor de huishouding in genoemde Gestichten zullen mogen worden aangesteld, tenzij daartoe wegens toenemende bevolking, vermeerderende ziektegevallen of andere belangrijke redenen op gemotiveerde voordragt der Koloniale Directie door de Permanente Commissie magtiging worden verleend.