Besluit 22 mei 1845 N12: Het houden van den partikuliere winkel buiten bij het 3e Gesticht te Veenhuizen aan zekere bepalingen onderworpen

Drents Archief, toegang 0186, invnr 1288

De vergunning tot het houden van dien winkel over te dragen op den wijkmeester G. Bersma die echter niet alleen geen sterke drank zal mogen verkoopen, maar ook geen wijn of bier, terwijl mede het schenken van koffij en thee aan vreemden hem niet zal vergund zijn, blijvende het daarentegen aan den Onderdirecteur Nijenbandering vrijgelaten zijn koffijhuis en logement aantehouden.Deze tekst is overgenomen van een later gemaakt afschrift van alle regelingen met betrekking tot de koloniale winkels en staat ook bij de verzameling regelingen voor de winkels in Veenhuizen.