14 maart 1845: Besluit dat Reinier van Nispen in de koloniŽn mag blijven


Drents Archief, toegang 0186, invnr 983


De Permanente Commissie,

Nader gelet op den brief van den Directeur der Kolonien van den 5 febr ll No 273,

Besluit,

1e den enz.

2e Den Directeur te kennen te geven, dat de kweekeling R. van Nispen No 685 op den tegenwoordigen voet gevestigd kan blijven, tot de gelegenheid zal voorkomen om hem eenig emplooi optedragen, zijnde de Permanente Commissie niet ongenegen om van tijd tot tijd onder de meest geschikte kweekelingen van het Instituut  te Wateren eene keuze te doen ter plaatsing in de kolonistendienst.