Besluit permanente commissie 13 december 1841 N3: Van de huisgezinnen die wegens straf te Veenhuizen zijn afzonderlijke registers aanteleggen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 979


De Permanente Commissie

Op het verslag van haar dezen onderteekenend Medelid betrekkelijk ZHEG bevinding bij de jongste inspectie der Kolonien

Besluit

den Directeur op te dragen om van de Kolonisten zoowel enkele personen als huisgezinnen welke zich ter zake van straf te Veenhuizen bevinden aldaar afzonderlijke registers te doen aanleggen en bijhouden en van de eerst aangelegde kopijen aan de Permanente Commissie te doen toekomen.

Afschrift dezes enz.