Besluit 21 december 1838 N2: Bepalingen nopens de zuivelmakerij te Veenhuizen

Drents Archief, toegang 0186, invnr

GEDEELTELIJKE TRANSCRIPTIE

(...)

De onderdirecteurs-buiten te Veenhuizen zullen uit hunne particulieren winkels geen boter mogen verkoopen.

(...)Deze tekst is overgenomen van een later gemaakt afschrift van alle regelingen met betrekking tot de koloniale winkels en staat ook bij de verzameling regelingen voor de winkels in Veenhuizen.