Besluit van de permanente commissie van 6 juni 1838 N1 nopens de waarneming der waterhuisjes bij het gesticht N2 te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 976

De Permanente Commissie,

Nader gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 21 dezer N1190,

Besluit:

De waarneming der waterhuisjes bij het 2e Gesticht te Veenhuizen zal bij beurten telkens voor drie maanden aan de vrouwen der zaalopzieners, voor zoo verre zij zulks verlangen, worden opgedragen.

Afschrift dezes etc