22 november 1837 N5: Wijziging in de verstrekking van kleeding aan de kinderen te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 975


De Permanente Commissie

Nader gelet op het rapport van den Directeur der kolonien van den 25 October ll N2490

Gelet op Art 2 der resolutie van den 3 Februarij 1835 N5, volgens hetwelk de Weezen te Veenhuizen onder andere steeds moeten zijn voorzien van 2 pijen buizen wat de jongens aangaat, en van 2 zwarte voerlaken jakken wat de meisjes betreft

In aanmerking nemende dat van de buizen en jakken slechts één stuk tot de 1e mise behoort, weshalve de andere aan de Weezen bij hunne aankomst op schuld wordt verstrekt

Overwegende dat het tweede buis of tweede jak voor de nieuw aangekomen weezen geen dadelijke behoefte is, bij de overige kleeding die hun bij hunne aankomst wordt verstrekt

Besluit:

Onder wijziging in zoo verre van Art 2 der resolutie van den 3 Februarij 1835 N5 hierboven aangehaald, te bepalen, dat aan de jongens het 2e pijen buis en aan de meisjes het 2e zwarte voerlaken jak eerst zal worden verstrekt, wanneer het 1e, hetwelk op eerste mise wordt gegeven, half versleten zal zijn.

Afschrift dezes, enz.


Notitie: De '1e mise' wordt ook wel genoemde de eerste verstrekking en is het kledingpakket dat een koloniebewoner bij aankomst ontvangt.