11 oktober 1837 N35: Vergunning aan den Adjunct Directeur van Veenhuizen N2 om op de gronden van Veenhuizen N3 te jagen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 975


De Permanente Commissie

Gelet op Art 3 der resolutie van 28 augustus 1829 N3, waarbij aan de Adjunct Directeurs de uitoefening der jagt op de gronden onder hun opzigt staande, is toegestaan.

Besluit:

Bij ampliatie van genoemd artikel den Adjunct Directeur van het 2e Gesticht te Veenhuizen, bij hetwelk geene bouwgronden behooren, toe te staan op de gronden van het 3e Gesticht aldaar te jagen.

Afschrift dezes enz