20 oktober 1834 N40: Ampliatie op het besluit van 12 september N4


Drents Archief, toegang 0186, invnr 972

Na het besluit over de kleding en de oververdienste van kwekelingen in Wateren van 12 september 1834, zie hier, heeft de directeur der koloniŽn fel gereageerd (lager op diezelfde bladzijde). Daarop krabbelt de permanente commissie nu terug:


De Permanente Commissie,

Nader gelet op den sub 3 dezer N3 in advies gehouden brief van den Directeur der koloniŽn van den 26 September ll N1803 behelzende consideratiŽn betrekkelijk de bepalingen vervat in het Besluit van den 12 September ll. N4.

In aanmerking nemende dat het niet in de bedoeling van het evengemeld Besluit heeft gelegen om de kweekelingen te Wateren in vergelijking met de weezen te Veenhuizen minder goed te doen gekleed gaan, of mindere oververdiensten te laten maken.

Gelet op het door haar medelid Mr. Faber van Riemsdijk voorgedragen verlangen van den Chef van het opvoedingsgesticht te Wateren om het doel van het bij het aangehaald besluit vastgestelde tarief langs een anderen weg te bereiken

Besluit:

1e. Bij ampliatie van artikel 1 van het besluit van den 12 Sept ll. N4 te bepalen dat de tot de kleederdragt van de kweekelingen te Wateren behoorende broek niet van zwart voerlaken, maar van gewoon zwart pijlaken zal zijn;

2e. De uitvoering van het evenvermeld besluit voor zoo veel aangaat artikel 3 en het daartoe betrekkelijk tarief van den 1e dezer tot den 1e Januarij aanstaande te schorsen in afwachting van een nader voorstel des Directeurs betrekkelijk deze zaak.

Afschrift dezes etc.