Besluit 1 mei 1833 N8: Oprigting van eenen particuliere winkel bij het 2e Gesticht te Veenhuizen.

Drents Archief, toegang 0186, invnr 1288

Overwegende het belang van eenen particulieren winkel ook bij het 2e gesticht te Veenhuizen, zoo tot beter gerief van de mindere ambtenaren en veteranen huisgezinnen, als om de menigte rondventers van visch, fruit enz van dat gesticht te weren en voorts om den ruilhandel in koloniale munt tegen te gaan

Besluit:

Bij het 2e gesticht te Veenhuizen zal eenen particulieren winkel worden opengesteld.


Deze tekst is overgenomen van een later afschrift van de bsluiten over winkels. Zie deze pagina voor meer context.