25 februari 1833 N3: Herinnering dat de bedelaarsbuizen van groene kragen moeten zijn voorzien


Drents Archief, toegang 0186, invnr  971

De Permanente Commissie etc

Gelezen het verslag van den Inspecteur der kolonien

Besluit

aan den Directeur der kolonien te schrijven als volgt

Uit het jongste verslag van den Inspecteur der kolonien ontwaard hebbende dat aan de Ommerschans voor de bedelaarskolonisten ook buizen zonder groene kraag worden aangemaakt, hebben wij de eer UwEd aandacht daarop te vestigen, met verzoek om te willen zorgen voor de volledige nakoming der bestaande bepaling volgens de buizen der bedelaarskolonisten van groene kragen moeten zijn voorzien.