18 oktober 1832 N11: De zakboekjes der Weezen jaarlijks af te sluiten


Drents Archief, toegang 0186, invnr 970


De Permanente Commissie,

Op het rapport van haar medelid H.Faber van Riemsdijk

Besluit

Aan den Direkteur der Kolonien te schrijven als volgt:

Ons medelid M.Faber van Riemsdijk heeft bij ZWEd jongste inspectie der Kolonien bevonden dat bij het 1e Gesticht te Veenhuizen de boekjes der weezen om de drie maanden worden afgesloten.

Verlangende dat de afsluiting alleen bij het einde van het jaar plaats hebbe, even als zulks geschiedt met het rekening-boek in het bijzonder zoo bij dit gesticht als bij het 3e hebben we de eer UwEd daarvan kennis te geven met verzoek om te willen zorgen dat dien overeenkomstig worde gehandeld, kunnende men zich om de drie maanden bij eene bloote opstelling zonder afsluiting bepalen.

De PC