Besluit 24 maart 1832 N4: Herinnering om de archieven zorgvuldig te bewaren


Drents Archief, toegang 0186, invnr 970

De Permanente Commissie

Besluit,

als voren

Ten einde voortekomen dat geen oude stukken vernietigd worden die welligt later kunnen benoodigd zijn en derhalve behooren bewaard te blijven, hebben wij de eer UwEd te verzoeken aan de onderscheidene koloniale ambtenaren welke het aangaat de noodige last te geven, ten einde tot geene vernietiging van tot de archieven behoorende stukken worde overgegaan, alvorens daartoe onze bijzondere toestemming is gevraagd en verkregen.

de P.C.