Besluit 14 december 1831 N2: Wijziging van artikel 4 der resolutie dd 5 dezer N3 opzigtens de betaling in zilvergeld aan vreemde arbeiders

Drents Archief, toegang 0186, invnr 969 en invnr 395

De Permanente Commissie,

Herziend haar besluit van den 5e dezer N3,

Besluit

De daarbij gemaakte bepalingen intetrekken en te vervangen door de navolgende:

Artikel 1
De wijze van betaling aan vreemde arbeiders op werkstaten wordt afgeschaft.

Artikel 2
De betalingen aan kolonisten voor werkzaamheden die zij als vreemde arbeiders verrigten, als mede de betalingen aan geheel vreemde arbeiders voor door hen verrigte werkzaamheden zullen geschieden op betaalstaten, inhoudende de namen, de omschrijving der verrigte werkzaamheden, het bedrag der verdiensten, en de handteekeningen der belanghebbenden voor quitantie.