Besluit 18 januari 1831 N9: Nieuw tarief van inhouding op de verdiensten van Veteranen

Drents Archief, toegang 0186, invnr 969 en invnr XXX

Volgt nog ...