Besluit der Permanente Commissie 15 mei 1830 N22: Nieuw tarief voor de inhoudingen van de verdiensten der arbeiders en bedelaars huisgezinnen en goedkeuring der wijziging in het tarief der arbeidsloonen in de turfgraverij


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968

De Permanente Kommissie etc.

Nader gelet op de Missive van den Direkteur der Kolonien van den 27 april ll. N346 daarbij, naar aanleiding van de resolutie van den 22 bevorens N1 aan de goedkeuring van de PC onderwerpen een bereids den 12 april al ingevoerd tarief, regelende de inhoudingen aan de verdiensten der arbeiders en bedelaars huisgezinnen en een besluit waarbij tevens eene wijziging wordt vastgesteld in het tarief van arbeidsloonen in de turfgraverij en voor het vervoeren van turf

Besluit:

1. Te arresteren het tarief regelende de inhoudingen van de verdiensten der arbeiders en bedelaars huisgezinnen zoals hetzelve aan deze resolutie is geannexeerd en wijders goed te keuren de door den Direkteur gemaakte wijziging en het tarief der arbeidsloonen in de turfgraverij en voor het vervoeren van turf

2. Den Direkteur der Kolonien wijders te kennen te geven dat de Permanente Commissie van oordeel is, dat niet stellig behoord te worden bepaald dat de uitbetaling van het saldo, door de arbeiders en bedelaars huisgezinnen op reserve tegoed gemaakt op den 1 mei van elk jaar of op een ander vast tijdstip zal plaats hebben, maar dat het haar doelmatiger voorkomt van dit onderwerp telken jare in opzettelijke overweging te nemen.


Hieronder de bij dit besluit horende lijst met de inhoudingen op de verdiensten van genoemde groepen.

Tarieven

Wanneer de verdiensten der huisgezinnen boven de hoogste som voor iedere sterkte uitgedrukt loopen mogten, zullen dezelve door het geven van ander werk of door verlaging van den daghuur en arbeidsloonen moeten worden terug gebragt.