Besluit 30 februari 1830 N7: Uitbesteding der winkelwaren voor de gewone kolonien naar de soorten te splitsen.


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968 en invnr 373

De Permanente Commissie etc

In aanmerking nemende dat de tot op heden gevolgde wijze van uitbesteding van winkelwaren voor de vrije kolonien niet geheel aan het doel beantwoordt, en dat het van belang is, daarin eene grootere mededinging daar te stellen, welke door eene splitsing der waren gemakkelijk kan verkregen worden.

Op het rapport van den Inspecteur der kolonien,

Besluit

In het vervolg zullen de winkelwaren, welke voor de vrije kolonien worden uitbesteed, tot verschillende soorten of klassen kunnen worden gebragt, en de aanbesteding voor elke soort afzonderlijk plaats hebben.