21 november 1829 N1: Bepaling nopens de berekening van de prijzen van de boezelaars


Drents Archief, toegang 0186, invnr 967

De Permanente Commissie etc

Nader gelet op het sub. dato 20 dezer N1 in advies gehouden rapport van den Inspecteur der Kolonien van den 13e bevorens ten aanzien van de verkeerdelijk aangenomen berekening der prijzen van de boezelaars

Besluit:

1. Voor het loopende jaar zullen de prijzen der boezelaars worden berekend op den tegenwoordige voet en zoo als door den voormaligen Adjunct Directeur voor de Administratie is voorgeschreven geworden

2. Te rekenen met den 1 Januarij 1830 zal de berekening dier prijzen geschieden op den volgende voet, te weten:

Voerlakensche boezelaars voor vrouwen 1,45
Bonte boezelaars voor vrouwen 1,20
Voerlakensche boezelaars voor meisjes 1 taille 1,40
Voerlakensche boezelaars voor meisjes 2 taille 0,95
Bonte boezelaars voor meisjes 1 taille 1,10
Bonte boezelaars voor meisjes 2 taille 0,60

En zal afschrift etc

De PC