Besluit van de permanente commissie 6 september 1828 N5 ter verrekening van de schulden der hoevenaars te Ommerschans


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 Mapje 1828

De ongeteekende lid der P K v W gelast den Heer Direkteur der koloniŽn om de schuld op de boter inbrengst van de bouwlieden in kolonie No 5 s' wekelijks zoo door inhoudingen te korten dat de te ontvangen som s' wekelijks voor ieder bouwman niet minder dan een gulden bedraagd.

Zullende nogthans tot tien Nederlandse ponden s' wekelijks mogen worden ingehouden, wanneer de uitbetaling naar aftrek der gem. 10 ?? een gulden kan blijven bedragen.

Voorts zal de loopende schuld der bouwlieden op deszelfde wijze als boven omtrent de boter schuld is omschreven, worden vereffend, tenzij de zoonen der bouwlieden aan den koloniale veldarbeid deelnemende, hunne naar het bestaand tarief uitgekeerde verdiensten, voor die loopende schuld korten, en dezelve door die verdiensten alzoo vernietigen.