Besluit permanente commissie 13 juli 1826 N1, houdende verhooging van het respekt huisraad voor het 2e etabliss te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnrs 961 en 964

De Permanente Commissie

Overwegende dat de aanvankelijk voor Huisraad in de binnen Etabl. te Veenhuizen geraamde som onvoldoende is, om daaruit de noodzakelijke behoeften van Huisraad zich aanteschaffen, blijkens nader opgemaakte specifieke opgave der benoodigdheden voor de zalen en van het kostende.

Overwegende dat uit hoofde van de veranderde bestemming van het 2e Etablissement te Veenhuizen, nu voor bedelaars ingerigt, grootere hangmatten en lakens dan waarop gerekend was, hebben moeten worden aangekocht, en dat zulks de uitgaven vermeerderen.

Gezien de aanvrage van den Directeur der Kolonien.

Besluit:

Het respect Huisraad van het Grootboek voor het 2e Etablissement te Veenhuizen binnen, wordt verhoogd met eene somma van f 1600:-
De PC