Besluit PC van 23 juni 1826, houdende de demissie der magazijnmeester S. Giesse in het etablissement de Ommerschans


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961

De PK van Weld,

Overwegende het zich te buiten gaan aan het gebruik van sterken drank van den magazijnmeester van het Etablissement in de Ommerschans Giesse, waardoor hij zijne pligten verzuimt en ganschelijk ongeschikt is, om langer in zijnen post te blijven,

de rest niet getranscribeerd maar hij wordt dus ontslagen.