Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende ontslag, benoeming en bevordering van geŽmployeerden in de koln,


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961

Samengevat:
Ene J. Jeemink (ofzoiets) is van plan per 1 mei zijn particuliere winkel in kol 3 op te doeken, en het lijkt de MvW nuttig als iemand die winkel overneemt.
De wijkmeester Jurgens voelt daar wel voor en mag dat gaan doen.

In zijn plaats als wijkmeester wordt de tot dan toe provisioneel geemployeerde G. H. van Buiten als wijkmeester aangesteld

Verder wordt de aan den dag gelegde ijver van de adsistent (bij adjunct Falck) Schuurman beloond met een salarisverhoging van 1 gulden per week, zodat die in totaal 5 gulden per week verdient.
(is Dirk Schuurman, die later trouwt met een dochter van C.W. Rensing)