Besluit der P.K. van W., houdende kwalificatie des Directeurs tot aankoop van eenige levensmiddelen, bij gebrek aan aardappelen, van den 19 July 1825 N3

Drents Archief, toegang 0186, invnr 961, mapje 1825

De P.K. van W.

Overwegende dat bij het gevorderd jaargetijde de aardappelen zoo tot voeding als tot het bakken van brood genoegzaam onbruikbaar geworden zijn.

Overwegende dat door gepaste maatregelen hierbij de oogst der nieuwe aardappelen moet medewerken.

Heeft besloten

Artikel 1
Er zal door den Heer Direkteur eene hoeveelheid erwten, garst en rogge kunnen worden aangekocht ten dienste der kolonisten voor de gezamenlijke koloniŽn, zonder nadere kwalificatie, niet te bovengaande de som van É 2,500.--

Artikel 2
De uitgaven voor deze goederen zullen gebragt worden ten laste van het respekt Voeding.