Besluit der Permanente Commissie van 15 april 1824 houdende buiten dienst stelling van den zaalopziener G. Reemst, in het 1e Etablissement te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960

De Perm. Komm.

Gehoord en voldoende bevestigd bevonden de tegen den zaalopziener G. Reemst in het 1e etablissement te Veenhuizen gevestigd, ingebragte klagten van zich aan dronkenschap te hebben overgegeven;

En willende voortgaan met aan de onderscheidene geŽmployeerden van de koloniŽn voorbeelden te stellen van haar grootste ongenoegen over zoodanige misdragingen, onbestaanbaar met eene behoorlijke Direktie en alleszins schadelijk voor de onder hun opzigt gestelde kolonisten, wien zij ten voorbeeld moeten strekken in de nakoming van het verboden misbruik van sterken drank.

heeft besloten

De zaalopziener G. Reemst in het 1= etablissement te Veenhuizen, wordt met dezen uit den dienst der Maats. gedemitteerd.

Zie voor meer over Gerrit Reemst deze pagina.