2 februari 1824 Besluit permanente commissie van 2 februari 1824 over het personeelsbestand in het eerste gesticht te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 962

NB: Dit besluit is nagenoeg gelijk aan het voorgestelde personeelsbestand dat vast zat aan het Reglement voor de Administratie van het Gesticht van Weezen te Veenhuizen. 


De Permanente Commissie etc

Besluit:

Artikel 1
Dat het personeel van de Geemployeerden voor het Etablissement te Veenhuizen zal bestaan in:
Een Adjunct directeur
Een Chirurgijn of Doctor
Een Schoolmeester
Een Onder directeur van de fabrijk
Een adsistent voor de fabrijk
Een Onder directeur binnen het gesticht
Een Boekhouder
Twee adsistenten van den boekhouder
Zes Zaal­opzieners, waarvan die bestemd voor de meisjeszalen zullen moeten zijn gehuwd met vrouwen geschikt tot het opzigt;
Een Magazijn meester
Een Opziener van de disciplinezaal, die mede gehuwd zal moeten zijn
Een Poortier
Een onder directeur buiten het gesticht
Twee opzieners over de buitenwoningen
Vier wijkmee­sters

Artikel 2
Dat de directeur naar mate de bevolking de vervulling dier employen vordert, de noodige voordragten aan de Perm. Comm. zal doen om de reeds aangestelde geemployeerden op dien voet te complementeren.