Bijlage der Notulen van 8 Maart 1822. Rapporten des Heeren Generaals, op in zijne handen gestelden brieven


Drents Archief, toegang 0186, invnr 960


Johannes van den Bosch reageert ook op brieven 'als N 73/2 van Armverz-s der Lutersche Gem, te Groningen, No 70/2 en 91/2 van den Hr J.J. van Royen, en No 60/2 & 97/2 des Direkteurs', maar alleen onderstaande stukje is getranscribeerd..


Het voorstel om de smit van Steggerda te doen wonen in het huisje van Mulder, onder bepaling nogthans dat deze woning en sme­derij op het Vled­derveld geplaats word, op de gronden aan de Maatschappij afgestaan.