Een contract voor de 3-halen-1-betalen regeling oftewel een A-contract (zie De proefkolonie pagina 189 en deze pagina met uitleg over A-contracten), . De regenten van het Aalmoezeniersweeshuis Alkmaar contracteren voor zes wezen plus twee huisgezinnen, van welke laatste er op het moment van tekenen overigens nog pas een bekend is (Jacob Mollevanger).
Het contract begint aldus:Van de genoemde kinderen gaan er uiteindelijk vier, waarover Johannes van den Bosch op 20 mei 1820 schrijft:  De vier overblijvende kinderen zijn bij den huisverzorger Kok ingedeelt.
Het contract eindigt met de garantstelling door het Stedelijk Bestuur der stad Alkmaar.
Voor de Maatschappij ondertekenen Johannes van den Bosch, Faber van Riemsdijk en Paulus van Hemert.
Een van de Alkmaarse ondertekenaars heeft echt zijn best gedaan er iets moois van te maken!!Later sluiten ook de 'Regenten van het Roomsch Katholijk Weeshuis te Alkmaar' een contract met de Maatschappij, E55. Zie voor uitleg over E-contracten dezelfde pagina als de A-contracten. Daardoor mogen zij drie personen plaatsen. Zie de pagina's van:

David Schouten

Maria de Vrede, en

Cornelis Nicolaas Goudsbloem.