dat hoeves als het ware erfelijk worden


Blijkbaar zijn er behoorlijk wat gezinnen die het op de kolonie zo goed bevalt dat ze ook hun nageslacht daar willen houden. Maar er is er maar eentje die de ouders kan opvolgen, vaak is dat de jongste zoon. Een andere optie is het trouwen van een kolonistenweduwe, wat vaak voorkomt (zie elders op de site) en die hoeve voortzetten. Of een kolonistendochter/zoon trouwen en dan je schoonouders opvolgen als kolonist. Of bij je subcommissie zeuren tot ze je zomaar een hoeve geven.
Via al dat soort manieren zijn er gezinnen die na verloop van tijd meerdere hoeves in gebruik hebben. En als daarvan de kinderen weer groot worden......

Het gevolg is natuurlijk wel dat de boel dichtslibt. Sommige subcommissies die graag weer eens een nieuw gezin op de kolonie zouden willen plaatsen, zijn er niet zo gelukkig mee. Gorinchem bijvoorbeeld wil een tijd lang niet meewerken aan overschrijving van de hoeve op naam van een nakomeling, omdat 'dusdanige overschrijving onze hoeves erfelijk zou maken'. Maar ook zij zwichten op den duur.
In het boek gaat het over het dichtslibben op blz. 368 en verder. Daarbij stem ik in met de schatting van mevrouw Kloosterhuis in haar boek 'De bewoners van de vrije koloniŽn van de Maatschappij van Weldadigheid' dat er vanaf omgeveer 1830 nog maar plaats was voor zo'n twintig nieuwe gezinnen per jaar. De rest werd in beslag genomen door nakomelingen van eerdere kolonisten.

Hier een paar van de ontstane kolonistendynastiŽn. Ik maak daarbij geen onderscheid of de opvolgers gewone vrije kolonisten zijn of vrijboeren, arbeidershuisgezinnen, wijkmeesters of strafkolonisten, ik kijk alleen wie er onder de Maatschappij van Weldadigheid bleven vallen. Alleen 'ingedeelden' tellen niet mee, 'aangetrouwd' kolonist, dus kolonistenvrouw worden, weer wel. Voorkinderen tellen ook mee. Voor minder dan drie opvolgers doe ik het niet.
Onderaan de pagina staat nadere informatie over de geslachten.

Dit is bij lange na niet volledig. De meeste hieronder zijn tot stand gekomen in samenwerking met familie-onderzoekers van de betreffende geslachten, want het is nogal een uitzoekerij. Wie nog een dynastie wil aandragen, is van harte welkom!

Als ik er voldoende verzameld heb, ga ik ze sorteren op volgorde van grootte, zodat er een 'kampioen-dynastie' uitrolt.
Antoon Reinhardt Uhl, aangekomen 13-02-1820 uit Bergen op Zoom

Martinus Uhl, onderwijzer op de kolonie

Lodewijk Willem Uhl, kolonist

Jean Anoine Uhl, kolonist, wijkmeester, vrijboer

Willem Frederik Uhl, wijkmeester, bakkersbaasTjalling Gerrit Gerritsma, aangekomen 01-11-1818 uit Bolsward, proefkolonist

Gerrtit Tjalling Gerritsma, kolonist, vrijboer

Jelle Gerritsma, kolonist, vrijboer


voorkind wordt kolonistenvrouw van Hentz

Klaas Gerritsma, kolonist-opvolger


dochter wordt kolonistenvrouw Vogelzang


dochter wordt winkeliersvrouw Verhagen
Pieter van Putten, aangekomen 30-03-1830 uit Leiden

Johannes Cornelis van Putten, kolonist

Willem (Frederik) van Putten, kolonist


Gerrit van Putten, kolonist, vrijboer
Pieter Hansen Rusch, aangekomen 1833 uit Amsterdam

Hendrik Rusch, kolonist

Abraham Jacobus Rusch, kolonist, vrijboer


Abraham Jacobus Rusch, kolonist, vrijboer

Frederik Albertus Rusch, kolonist

Jan Pieter Rusch, kolonist, vrijboer, arbeider


Jan van Agteren, aangekomen 1823 uit Hoogeveen

dochter Geesje, kolonistenvrouw van Brands

Jan van Agteren, kolonist, wijkmeester


dochter Aaltje, kolonistenvrouw van Plomp

dochter Gezina, kolonistenvrouw van v.d.Kleij

dochter Hendrika, kolonistenvrouw van Zuidgeest

Hendrikus van Agteren, kolonistHendrik Garm Brinksma, aangekomen 1862 vanuit Oldemarkt

Hendrik Garms Brinksma, kolonist


Pieter Hansen Brinksma, vrijboer. huurder

Jan Garms Brinksma, kolonistdochter Albertje, kolonistenvrouw van OostJohannes Beun sr, aangekomen 09-07-1821 uit Leiden


Johannes Beun jr, kolonistdochter Maartje, kolonistenvrouw van van Dalen


Gerrit Beun, kolonist als opvolger schoonouder Van Nieuwenhoven

dochter Lena, kolonistenvrouw van Elzing

dochter Maria, kolonistenvrouw van Spoelstra

Nicolaas Beun, kolonist als opvolger oudersJohannes Beun, vrijboer
Martinus Beun, huurder MaatschappijNicolaas Beun, arbeider/kolonist
Nicolaas Beun, huurder Maatschappij
Hendrik Beun, huurder Maatschappij
Cornelis van Os, 1820 aangekomen uit Buren bij Tiel, kolonist

Gerrit van Os, kolonist

dochter Geertrui, kolonistenvrouw Gerardus Lucassen

Cornelis van Os, kolonist

Arie van Os, kolonist

dochter Johanna, lkolonistenvrouw van GerritsenGeorge Koenraad Koens (of Kuntz of Kunz), 1827 uit Delft als arbeidershuisgezin Veenhuizen 3

Johanna Wilhelmina Kuntz, vanaf 1831 echtgenote arbeidershuisgezin van Gemert VH1

Martinus Kuntz, va 1851 als militair veteraan in Veenhuizen


Geesje Koens, zaalopzichtster in Veenhuizen


Hendrika Koens, onbekende status Veenhuizen


Teunis Koens, koster protestantse kerk Veenhuizen

Nadere informatie over de betrokkenen

Uhl (volgt)

Gerritsma, alle vermeldingen op deze pagina's van Gerritsma's staan in het file van proefkolonist Tjallig Gerrit Gerritsma


Van Putten, volgt


Pieter Hansen Rusch. Zie over hem de pagina https://www.wikitree.com/wiki/Rusch-220 gemaakt door Jan Pieter Rusch, die ook aan bovenstaande overzichtje heeft meegewerkt. Een achterkleinzoon van de in 1833 aangekomen kolonist, Harmannus Rusch, heeft gezorgd voor de kleurrijke landkaarten die in de tweede helft van de 20ste eeuw in alle schoollokalen hangen, zie hier.

Van Agteren, volgt


Brinksma, herkomst Steenwijkerwold, aankomst 30 januari 1862 en daarmee de laatstaankomenden van de hier genoemde dynastietjes. Het geslacht komt verder op deze site (nog) niet voor. Genealogische informatie is te vinden op de site van Henk Woudenberg


Beun, Johannes Beun sr arriveert juli 1820 en begint in Wilhelminaoord op hoeve nummer 36.
- Ze worden genoemd bij het overzichtje van Leidse kolonisten.
- Isašc Beun speelt een rol in het tweede verhaal uit Wilhelminaoord Dat verhaal staat trouwens ook op de site van Marcel Beun
-  Huwelijken met andere kolonisten worden genoemd bij proefkolonist Johannes van der Heijden en bij proefkolonist Gerrit Hogenbrink. Verder genoemd bij Elzing op Wilhelminaoord hoeve 43
Zie voor genealogische gegevens de genealogie Beun


Van Os, alle vermeldingen op deze pagina's van deze familie Van Os (niet te verwarren met die van Hendrik van Os, huisverzorger in Willemsoord hoeve 50)  staan in het file van Cornelis van Os


Koens/Kuntz komt op deze site verder (nog) niet voor.