Geluk Is Niet Te Huur telt zes personages. Vier huurders, een corporatie-medewerker en een gemeente-anbtenaar. Drie mannenrollen en drie vrouwenrollen.


De namen:
- HarmJan, huurder, een 'couch potato';
- Miep, zijn echtgenote, die eigenlijk meer van het leven verwacht;
- Deedee, een jonge en luiddruchtige nieuwkoomster in de straat;
- Hassan, de bovenbuurman van HarmJan en Miep;
- Wouter, relatiebeheerder van de woningbouwvereniging, en
- Ellis, ambtelijk wijkcoördinator voor de straat.


Allemaal zijn ze noch 'goed' noch 'kwaad', ze zijn allezes in de eerste plaats menselijk.
En daar hebben ze af en toe best last van. Ze doen hun best, voorzover dat in hun vermogen ligt, maar ze hebben allemaal hun beperkingen.
Totdat wij als schrijvers besluiten dat er iets aan die beperkingen moet gebeuren...