De boodschap van Geluk Is Niet Te Huur (verder: GINTH) is uitermate simpel: door de moeite te nemen naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten kunnen veel conflicten worden opgelost of zelfs voorkomen. Dat geldt voor problemen tussen huurders en corporatie, of tussen huurders en gemeente, maar ook voor conflicten tussen bewoners onderling.

Dat thema proberen we in GINTH zo speels en hilarisch te behandelen dat het publiek in de eerste plaats een leuke avond heeft.

Omdat GINTH zowel interessant moest zijn voor mensen die beroepsmatig bij huren betrokken zijn, bijvoorbeeld corporatie-medewerkers, als voor de huurders, is de voorstelling zo opgezet dat het ook voor mensen met weinig 'theater-zitvlees' aantrekkelijk is.

Daarnaast is ervoor gezorgd dat de zaal-eisen beperkt zijn en het stuk in de meeste buurthuis- of theaterzalen gespeeld kan worden. Navraag over de geschiktheid van een bepaalde zaal kan men doen bij de produktie. Om de voorstelling een zekere intimiteit te geven en de betrok­kenheid van het publiek bij de voorstelling te bevorderen, lijken ons zalen waar meer dan 200 toeschouwers in kunnen niet optmaal.