Het is allemaal bedacht door Steunpunt Huren in Groningen, een organisatie voor huurders die al eerder haar doelgroep op een toneelstuk had vergast.
Toen kwam de groep Stut uit Utrecht in de stad spelen.

Deze keer is het een geheel Groningse activiteit: het stuk werd in opdracht van het Steunpunt geschreven en zou ook hier worden geproduceerd.

Alleen moest het steunpunt midden 2004 haar bestaan door een subsidiestop beëindigen. Daarna heerste lang onzekerheid over het toneelprojekt waardoor alle werkzaamheden stil kwamen te liggen. Maar nu hebben Ben Smit en Geert Oude Weernink van Theaterwerkplaats De Prins van Groningen het initiatief genomen om het stuk toch op de planken te brengen.

Na de première op vrijdag 15 september 2006 in het Prinsentheater, zal het dit najaar in diverse Groningse buurtcentra spelen. Belangrijkste financier is de gemeente Groningen.