Ik_en___In 1991 en 1992 schreef ik als co-auteur mee aan de zesde set, de afleveringen 68 tot en met 85, van Medisch Centrum West. Dat gebeurde in een team onder leiding van Hans Galesloot, de bedenker en _mijn_gereedschapoorspronkelijk auteur van de serie en met verder Lenny Klein, Jaap Nolst Trenité (gedurende een paar maanden) en Ferd Hugas, die ook al aan eerdere afleveringen had meegeschreven. Bureauredactrice was Bianca Rootsaert.


NB. Als je de tune van Medisch Centrum West nog eens wilt horen, kun je tegenwoordig op youtube terecht. Hier bijvoorbeeld, maar er zijn er meer.

Het was voor mij, net op de Media-academie door Willem Capteyn en Jan- Rutger Achterberg omgeschoold van romanschrijver tot scenarioschrijver, vooral een leerervaring. Het contact was tot stand gekomen doordat ik de 'novellisations' van Medisch Centrum West had overgenomen van Jojanneke Claassen. Een novellisation is de bewerking van een film- of tv-script tot boek. Jojanneke had de eerste drie sets (1-13, 14-29 en 30-42) tot lijvige boekwerken omgewerkt en daarna nam ik het over.
Van de vierde set, de afleveringen 43-55, maakte ik voor uitgeverij A.W. Bruna het 308 bladzijden tellende 'Strijd in Medisch Centrum West' en van de vijfde set, de afleveringen 56-67, het 292 bladzijden tellende 'Bedrog in Medisch Centrum West'.
Door dat werk kreeg ik inzicht in de structuur van scenario's en dat wekte in hoge mate mijn belangstelling. In het contact met Hans Galesloot nam ik de vrijheid te vertellen wat ik in de serie miste: de relatie tussen 'het milieu' en gezondheid en de relatie tussen werkgever-werknemer verhoudingen en gezondheid. Daartoe aangespoord werkte ik die gedachten uit in een paar plots die ik aan hem verkocht.
Het kwam mooi uit dat omstreeks die tijd John de Mol de mogelijkheden schiep voor een schrijfteam voor de serie. Medisch Centrum West was ook in 1991 nog Het Grote Kijkcijfersucces van Nederland en de TROS wilde graag meer afleveringen hebben dan Hans Galesloot in zijn eentje kon schrijven. Ik begon in november 1991 en de anderen kwamen er na een selectieprocedure in januari 1992 bij.
Van het team had alleen Ferd Hugas ervaring met de serie, de rest niet en de werkwijze was dan ook dat wij materiaal aanleverden en Hans de uiteindelijke aflevering in elkaar zette. Pas tegen het eind waagden wij ons ook wel eens aan die laatste werkzaamheid.