TRANSCRIPTIE van en NOTITIES bij een schrijven dd 25 oktober 1789 van Rudolf Hentzy uit Parijs aan de stadhouder over Etta

Rudolf Hentzy, oorspronkelijk Hentz, (Bern 1731- Den Haag 1803) is de voormalige 'gouverneur der pages van den Prins'. Hij is daarnaast tekenaar van vooral berggezichten uit zijn geboorteland Zwitserland, waaruit hij in 1749 met zijn moeder vertrok nadat zijn vader als leider van een opstand onthoofd was.

In het boek Nederland en de revolutie 1789-1795, door Herman Colenbrander, wordt gemeld dat Rudolf Hentzy 'van september 1789 tot mei 1790, en vervolgens in juli en augustus 1790, in december 1790 en in augustus 1791, voor rekening van den Prins te Parijs' verblijft, vanwaar hij 'onder schijn van teekeningen van zijn hand te doen graveeren en drukken, zich in werkelijkheid bezig hield met een bulletin over den gang der Revolutie te schrijven'.

Een exemplaar van dat bulletin bevindt zich in het archief van Van de Spiegel, Nationaal Archief, toegang 3.01.26 invnr 286, waar het staat omschreven als 'Dagboek van 14 september 1789 - 25 augustus 1791 door Rudolf Hentzy'. Dat is handgeschreven en schijnt helemaal te gaan over de interne Franse toestanden.

Blijkbaar hebben Hentzy en Etta tijdens zijn verblijven vaker contact, want op 15 april 1790 schrijft Etta dat ze hem een pakje met kranten zal meegeven als hij naar Nederland reist, zie hier.

Hieronder opmerkingen van Hentzy over Etta dd 25 oktober 1789, geciteerd in een noot op pagina 156 van het hier boven al genoemde boek Nederland en de revolutie 1789-1795, zie de vermelding ervan op pagina 156 in het overzicht van dat boek.


Tekst

Vous verrez bientôt à la Haye la baronne d'Alders en chair et en os; elIe se propose de partir au commencement du mois prochain. Elle m'a régalé de la lecture d'un ouvrage sur le faux patriotisme batave, qui ne fera pas égalernent plaisir à tout le monde.

Cette femme est active; elle a de l'esprit et du réssort, écrit avec chaleur et connaissance de cause; elle peut être utile ici où elle manie tous les verroux du cabinet des ministres et sait parfaitement bien ce qui se passe.Je bent hier: OpeningBronnenRGP1 → Hentzy