TEKST van een briefje van Laurens van de Spiegel van 28 maart 1790 over Etta aan Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van stadhouder Willem V

Dit stukje komt uit het boek Nederland en de revolutie 1789-1795, door Herman Colenbrander. Zie voor meer informatie over dat boek en voor een overzicht van alle er uit overgenomen stukken deze pagina.

Het onderstaande komt uit een noot bij pagina LII van de inleiding.
In die noot meldt Colenbrander:
'Ziehier nog twee brieven van van de Spiegel aan de Prinses over haar.'
Daar is dit er een van, de andere is van 2 januari 1790 en staat hier.
Colenbrander vermeldt niet wat de vindplaats van de brieven is, maar dat is waarschijnlijk het Koninklijk Huisarchief of misschien het Archief Van de Spiegel bij het Nationaal Archief.


Tekst

Ik heb de eer Uwe K. H. te restitueeren de missive van Mad. Daelders, en de permissie te verzoeken om morgen een oogenblik Uwe K. H. te komen onderhouden over die lastige maar nogtans nuttige sollicitante.Je bent hier: OpeningBronnenRGP1 → inleiding LII