OVERZICHT van de toegangen bij het Nationaal Archief in Den Haag waar informatie over Etta te vinden is

Op de site van het Nationaal Archief zijn inventarissen (pdf's) van alle hieronder genoemde toegangen op te halen en daar zitten vaak heel informatieve inleidingen bij die een mooi startpunt voor onderzoek vormen. De citeerinstructie luidt steeds eenmaal voluit 'Nationaal Archief, Den Haag' te doen en daarna de verkorte vorm 'NL-HaNa'.
Hieronder staat in de eerste kolom het toegangsnummer.1.01.03
Archief van de Staten-Generaal 1576-1796. In invnr 3823, gedrukt register van de ordinaris resoluties 1768, staat de aanstelling van Munniks tot consul in Messina. Zie de transcriptie.
Ook bekeken invnr 3862 Gedrukt register van de ordinaris resoluties eerste helft 1795 over de missie van Albert Johan de Sitter naar Parijs, maar geen transcriptie gemaakt.
2.01.01.01
Archief van de Wetgevende Colleges van de Bataafse Republiek en van het Koninkrijk Holland, 1796-1810. Niet zelf bekeken, maar in invnr 508 zit een brief van Etta, zie de transcriptie.
2.01.12
Archief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1796-1813. Met een brief van Etta, met discussies over de veiligheid van Woerden en wie er verantwoordelijk is als er iemand ontsnapt, met het besluit tot vrijlating en een verslag van de vrijlating. Zie een overzicht.
2.21.057
Verzameling Dumont Pigalle, 1780-1800. Een verzameling memories en andere stukken waarin tijdens de periode dat Dumont Pigalle uitgewekene in Frankrijk was enkele opmerkingen staan over Etta. Die zijn bijeengebracht in dit transcriptiefile.
3.01.26
Archief Laurens Pieter van de Spiegel [levensjaren 1737-1800]. Diverse kopietjes van brieven aan Etta en Gerard Brantsen in Parijs, correspondentie met Willem V over Etta en verslag van zijn detentie in Woerden. Zie een overzicht.
3.02.01
Archief van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, 26 januari 1795 - 2 maart 1796. Bevat besluiten over Etta plus alle informatie over het Comité van Waakzaamheid inclusief vier verhoren van Etta en bij haar in beslag genomen brieven. Zie een overzicht.
3.02.02
Archief van het Provinciaal Bestuur en het voorlopig Intermediair Administratief Bestuur over het voormalig Gewest Holland, 5 februari 1796-5 februari 1798. Invnr 426 bevat stukken over de gevangenen te Woerden inclusief een brief van Etta. Zie een overzicht.
3.02.04
Archief van het Intermediair Administratief Bestuur over het voormalig Gewest Holland, 1798-1799. Bevat stuken over de Commissie van Binnenlandse Correspondentie die over de gevangenen in Woerden gaat inclusief een brief van Etta. Zie een overzicht.


Overige toegangen waar iets van belang in zou kunnen staan, maar die ik of niet gedaan heb of wel gedaan maar zonder iets belangrijks te vinden:
1.08.11
Archief Nassause Domeinraad. Hardenberg noemt invnr 9191 als bron voor zijn boek, maar ik zou niet wetwen wat hij bedoelt.
1.10.12
Archief Gerard Brantsen. De inleiding is uiterst leesbaar en informatief en daaruit heb ik wel stukjes gehaald..
1.12.01
Collectie resoluties van de Staten van Friesland, Gelderland, Groningen, Holland, Overijssel, Utrecht en Zeeland, 1532-1807. Door Hardenberg genoemd?
2.01.01.04
Archief Uitvoerend Bewind 1789-1801. In invnr 324, Agent van Inwendige Politie van 17 augustus 1798 tot 30 oktober 1798 kan nog een brief van Etta uit Woerden zitten, maar die brieven uit Woerden zijn allemaal zo'n beetje hetzelfde, dus ik heb niet diepgaand gezocht.
2.01.40.02
Collectie Gedrukte Staatsstukken, 1792-1819. Wordt door Hardenberg genoemd als een van zijn bronnen, maar ik zou niet weten waar of wat.
2.21.049
In het archief van het geslacht Van Dedem en aanverwante Geslachten bevindt zich met invnr 33 een reisverslag uit 1767 van een reisgezelschap waarvan twee De Sitters deel uitmaken. leuk, maar voert te ver van mijn onderwerp.
2.21.077
In het archief van het geslacht Gülcher en aanverwante Geslachten, 1736-1980, bevindt zich met inventarisnummer 67 een autobiografie van Philips Frederik Tinne, 1772-1844, getiteld Reminiscenses d'une vie insignifiante., Hij is een jaar lang secretaris van vd Spiegel geweest en ahad uit dien hoofde contact met Etta. Maar daarover schrijft hij niets.
2.21.114.03
Archief van Maanen, waarin ook stukken van/aan/over Cornelis Felix van Maanen, de man die bij het comité van waakzaamheid kwam pleiten voor arrestatie van Etta. Maar ik verwachte hier niets in te vinden.

Je bent hier: OpeningBronnen → NL-HaNa