AANTEKENINGEN bij de processen-verbaal van verhoren door het Comité van Waakzaamheid, invnr 492 van NL-HaNa 3.02.01

Sommige beschuldigden hebben in invnr 492 een mapje met al hun verhoren, de rest ligt los maar wel gegroepeerd. De mapjes zijn genummerd 1 tot ongeveer 40, Etta's mapje heeft nummer 1. Daarna zijn er enkele door een hedendaagse archivaris gemaakte mapjes met hedendaags geschreven viltstift-opschriften. Ik heb de hele doos doorgekeken of er soms nog ergens losse stukken over Etta lagen, maar niks gevonden en dus zit alles in haar mapje:

■ Notitie op het mapje, vermoedelijk ter voorbereiding van het vierde verhoor, luidende: 'De stukken tot het vierde verhoor leggen alle op ordre, in de artikelen voor hetzelve. Het andere pakketje, behelst de andere verhoren, mitsgaders stukken, welke tot het 4e verhoor niet benodigd zijn.'


Eerste verhoor

■ Eerste verhoor op 19 mei 1795, afgenomen door Jacob Spoors en Petrus van Zonsbeek.
Sommige gedeelten zijn moeilijk leesbaar. De vragen staan rechts, de antwoorden links, wat ik in de transcriptie (met lacunes) niet heb overgenomen.


Tweede verhoor

Tweede verhoor op 13 juni 1795, afgenomen door Gerrit van Olivier en Jacob Spoors.
Vierendertig (vooraf opgestelde vragen), met vaak hele korte antwoorden van Etta. Zie de transcriptie.


Derde verhoor

Derde verhoor op 8 oktober 1795, door Hugo Gevers en Abram La Pierre, met een secretaris erbij.
Bestaat uit twee gedeelten, te weten de 'nadere vragen' die bij het derde verhoor gesteld zullen gaan worden en een weergave van haar antwoorden. Zie de transcriptie.

Bij dit verhoor zijn enkele in beslag genomen brieven gevoegd, te weten:

▪ Exhibitum 1. Kladje van een brief van Etta dd 7 januari 1793, met de aanhef 'Monseigneur', dus gericht aan Willem V, die begint met de woorden 'Quoi, il seroit possible que l'on souffre', over de aanwezigheid in Den Haag van Breteuil, zie notities hierbij.

▪ Exhibitum 2. Kladje van een brief van Etta dd 5 april 1793 aan raadpensionaris Van de Spiegel, die begint met de woorden 'Permettez moi de reclamer votre', over de inval in haar huis door Franse emigranten, zie notities hierbij.

▪ Exhibitum 3. Kladje van een brief van Etta dd 8 maart 1793 aan stadhouder Willem V, die begint met de woorden 'Recevez avec votre bonté naturelle', om hem te feliciteren met zijn verjaardag, zie notities hierbij.

▪ Exhibitum 4. Kladjes van een brief van Etta ± 1 februari 1793, die beginnen met de woorden 'Si mon ame n'avoit pas été accablé', zie de gedeeltelijke transcriptie en enkele notities hierbij.

▪ Exhibitum 5. Kladje van een brief van Etta dd 22 maart 1794, die begint met de woorden 'Demande la privilege de la Gazette de la Haye', aan raadpensionaris Van de Spiegel, met de vraag om het hoofdredacteurschap van die krant. zie de transcriptie, vertaling en notities.


Vierde verhoor, eerste deel

■ Vierde verhoor op 26 november 1795, door Abram La Pierre en Petrus van Zonsbeek. EERSTE deel. Zie de transcriptie.

Bij dit verhoor zijn enkele in beslag genomen brieven gevoegd, te weten:

▪ Exhibitum 1. Twee papieren met het opschrift 'memorie', waarop Etta een overzicht maakt van de onkosten die ze in 1792 voor Van de Spiegel gemaakt heeft, zie een gedeeltelijke transcriptie.

▪ Exhibitum 2. Kladje van een brief van Etta aan Van de Spiegel die begint met 'Tinne votre secret. est venu hier soir' en gedateerd 30 juli 1794 over de door Van de Spiegel gewenste verhuizing naar buiten Den Haag, zie de transcriptie.


Vierde verhoor, tweede deel

■ Vierde verhoor op 26 november 1795, door Abram La Pierre en Petrus van Zonsbeek. TWEEDE deel. Zie de transcriptie.

Bij dit verhoor zijn enkele in beslag genomen brieven gevoegd, te weten:

▪ Exhibitum 1. Brief van Van de Spiegel aan Etta met datum 24 juli 1794, die begint met de woorden 'Je vous ai deja dit que mon ministère n'a rien'. Met het aanbod voor een woonruimte te betalen, maar nog zonder de vermelding dat dat buiten den Haag moet zijn, zie de transcriptie en notities hierbij.

▪ Exhibitum 2. Kladje van een brief van Etta aan Van de Spiegel die begint met 'Monsr Tinne m'est venu dire de', gedateerd oktober 1794 (zonder precieze datum), zie notities hierbij.

▪ Exhibitum 3. Brief van Van de Spiegel aan Etta die begint met de woorden 'Vous avez fait bien repondre à votre ami',gedateerd 12 januari, zonder jaartal maar moet 1793 zijn, zie notities hierbij.

▪ Exhibitum 4.Brief van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Deforgues aan Etta beginnend met de woorden 'Je m'apperçois', gedateerd 5 oktober 1793, zie de transcriptie.

▪ Exhibitum 5. Brief van Van de Spiegel aan Etta beginnend met de woorden 'On ne peut qu'applaudir', gedateerd 8 oktober 1793, zie de transcriptie en notities hierbij.

▪ Exhibitum 6. Brief die volgens de verhoorders is geschreven door de secretaris van Van de Spiegel, beginnend met de woorden 'Dans la crise actuelle', gedateerd 8 februari 1793, zie de transcriptie plus vertaling en notities.

▪ Exhibitum 7. Kladje van een brief van Etta aan Tinne, secretaris van Van de Spiegel, gedateerd 9 februari 1793, zie de transcriptie plus vertaling en notities.


Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNaTg 3.02.01 → invnr 492