Nationaal Archief, toegang 2.01.12, Archief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1796-1813

Van belang is de 'agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie', aan welke functie op een gegeven moment wordt toegevoegd 'en toezicht op de staat der dijken en wateren van de Bataafse republiek'. Er is veel gedoe over de benoeming van een agent, maar uiteindelijk wordt de functie waargenomen door A.J. la Pierre, die ten tijde van Etta's arrestatie in het Comité van Waakzaamheid zat.

In de eerste kolom staan de inventarisnummers.244
Alfabetisch register op de notulen 1798 van de agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie

Bij Palm staan de volgende briefnummers, die bij de ingekomen stukken moeten zitten maar die er niet allemaal blijken te zijn:

▪ 1354 (invnr 132, heb ik misschien, zie onder) - notulen invnr 18
▪ 1390 (invnr 132, heb ik misschien, zie onder) - notulen invnr 18
▪ 1978 (invnr 133, heb ik omschrijving van), aan Etta door de weduwe Gedet - notulen invnr 19
▪ 3178 (invnr 136, is er niet) - notulen invnr 22
▪ 3426 (invnr 136, is er niet) - notulen invnr 22
▪ 3491 (invnr 137, heb ik) - notulen invnr 23
▪ 4150 (invnr 138, heb ik) - notulen invnr 24
▪ 4167 (invnr 138, is er niet) - notulen invnr 24
▪ 4212 (invnr 138, heb ik) - notulen invnr 24
▪ 4225 (invnr 138, is er niet) - notulen invnr 24132
Ingekomen post 1798 van de agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie, briefnummers 1321-1788

Brief Etta van 4 juni 1798, ik heb helaas niet genoteerd of dit briefnummer 1354 of 1390 is. Zie de transcriptie.

133
Ingekomen post 1798 van de agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie, briefnummers 1789-2082

Onder meer:

11 juli 1798, brief van de Commissie van Binnenlandse Correspondentie aan de agent over de beveiliging te Woerden en de vluchtkansen van Van Langen, met bijgevoegd een brief van de Bailluw over de situatie te Woerden.

15 juli 1798, de Bailluw heeft een brief van juffrouw Gedet aan Etta onderschept. De brief van Gedet zelf zit er niet bij, dus die zal alsnog aan Etta doorgestuurd zijn.

19 juli 1798, de Commissie Binnenlandse Correspondentie meldt geen verantwoordelijkheid te nemen voor als er iemand vlucht, met bijgevoegd een brief van de Bailluw dat hij ook geen verantwoordelijkheid neemt.

Zie een samenvatting van deze brieven.136
Ingekomen post 1798 van de agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie, briefnummers 3122-3439

De in het alfabetisch register genoemde brieven met nummers 3178 en 3426 blijken er niet in te zitten.

137
Ingekomen post 1798 van de agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie, briefnummers 3452-3867

Brief met nummer 3491 is een extract uit het register der besluiten van het Uitvoerend Bewind, gedateerd 31 oktober 1798, dat het rekwest van Etta aan de Eerste Kamer 'verzoekende dat haare zaak mogt worden onderzogt en zij uit haare gevangenis (mogt worden) ontslagen' op advies van de agent van Inwendige Politie 'behoorde te worden gedeclineerd en geweezen van de hand'.

138
Ingekomen post 1798 van de agent van Inwendige Politie en Binnenlandse Correspondentie, briefnummers 3868-4285.

Brief met nummer 4150 is een extract uit het register der besluiten van het Uitvoerend Bewind, gedateerd 15 december 1798, dat de gevangenen moeten worden vrijgelaten.

Brief met nummer 4167 zit er niet bij.

Brief met nummer 4212 van de Commissie Binnenlandse Correspondentie aan de agent, dd 21 december 1798, waarin zij rapporteert hoe ze het besluit tot vrijlating hebben uitgevoerd, met bijgevoegd een verslag van de kamerbewaarder Ente hoe de vrijlating op 20 december in zijn werk ging, en een verslag van het besluit van de commissie op 19 december..

Brief met nummer 4225 is er niet.


Je bent hier: OpeningBronnenNL-HaNa →Tg 2.01.12