AANTEKENINGEN bij Levensschets van Wynoldus Munniks uitgesproken in eene vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, den 23 Januarij 1812. Groningen, Oomkens, 1812

Dit 46 pagina's tellende werkje staat tegenwoordig op google books. Het opent met een portret van Wynoldus Munniks en een nogal vermoeiende inleiding of een zoon wel een levensschets van zijn vader kan uitspreken. Het voor dit onderwerp interessante gedeelte begint op pagina 11, links staan de paginanummers. Plus genealogische notities over de familie Munniks

11
Wynoldus Munniks is geboren 4 december 1744 'op de Joure'. Vader Bernardus Munniks, moeder Magdalena Leffringh. Hij leert tot zijn veertiende de 'Latijnsche en Grieksche talen'.
12
Op zijn veertiende sturen zijn ouders hem naar Frankrijk om vreemde talen te leren, Frans en Latijn. Eerst naar Havre de Grace, dan naar Bolbeck in de buurt van Rouen
13
Na twee jaar keert hij terug. Zijn vader laat de keus aan hem en hij kiest 'het vak der geneeskunst'. Voorafgaand aan die studie moet hij zich in de 'Artsenijmengkunde' bekwamen.
14
Dat gebeurt in Amsterdam bij 'eenen zeer bekwamen Artsenijmengkundigen', waar hij behalve kennis van geneesmiddelen ook scheikunde opdoet. Ruim negentien jaar oud (dus 1764) kiest hij daarna niet voor een studie in Franeker, maar voor een in Groningen waar hij 'eenigen tijd te voren' bij 'eener zijner beste vrienden' was langsgeweest..
15
Hij studeert vier jaar in Groningen (dus tot 1768). Genoemd worden als hoogleraren Van de Wijnpresse, Camper en Van Doeveren.
16
Hij woont talloze 'ontledingen' bij waardoor zijn kennis van de 'ontleedkunde' groeit.
17
Op advies van Camper gaat hij naar Leiden waar hij lessen bijwoont van Gaubius, Van Royen en Albinus en hij tot Candidaat in de geneeskunst wordt bevorderd.
Daarna gaat hij naar Parijs waar hij lessen volgt van 'sterren van de eerste groottte aan den geneeskundigen hemel'.
18
Na een jaar in Parijs gaat hij zijn oude Normandische vrienden bezoeken en ook het ziekenhuis is Rouen. 'Vervolgens ondernam hij eene reis door de zuidelijke gedeelten van Frankrijk', waar hij overal ziekenhuizen en beroemde dokters bezoekt. Genoemd worden Lion, Monspellier en de wateren van Ballaruc. Terug keert hij via Zürich en Duitsland, waarna hij op 28 april 1769 te Leiden Doctor in de Geneeskunde wordt.

19 ev.
'Na, bij die plegtigheid, eene geleerde verhandeling uitgegeven, en verdedigd te hebben, over de venusziekte, en de voornaamste hulpmiddelen tegen dezelve'. Daarna wordt hij door Camper uitgekozen om in Friesland een genootschap tegen de veepest te leiden.
Hij wordt door de regering naar Den Haag geroepen om een experimenteel middel tegen de veepest te toetsen en hierna volgt zijn verdere carrière tot hij op 19 juni 1771 hoogleraar te Groningen wordt als opvolger van Camper.Genealogie Munniks

Genealogische gegevens over de familie Munniks komen uit De geschiedenis van de familie Noyon, Utrecht – Sneek. 1668 – 1856 door Tjerk Frederik Noyon, geredigeerd door Madelon d'Aulnis, uitgeverij Pirola, 2001, ook te vinden op internet, aangevuld met andere genealogieën op internet.

Bernardus Munniks is geboren in 1696 te Ankum (Hannover). Hij trouwt op 3 juli 1729 in de Grote Kerk te Den Haag met:

Madalena Lefring/Leffringh, 'hij onlangs gewoond hebbende alhier en nu wonende te Leeuwarden, zij geboren en wonende te Joure, Vriesland'.

Bernardus Munniks blijft in Leeuwarden wonen tot hij op 17 maart 1739 wordt beëdigd als secretaris van de grietenij Haskerland te Joure. Daarna blijft hij tot zijn dood in Joure.

Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen bekend:

● Rinske Munniks, geboren 3 augustus 1730 te Leeuwarden,
● Geertruijdt Munniks, geboren 26 oktober 1732 te Leeuwarden. Zij trouwt met Joseph Noyon, burgemeester te Sneek, die ook genoemd wordt in het stuk over de omzwervingen van Jan Munniks, zie hier,
● Johanna Munniks, geboren 16 december 1734 te Leeuwarden,
● Anna Marya Munniks, geboren 21 april 1738 te Leeuwarden,
Johannes Munniks (= de Jan Munniks die een rol speelt in het leven van Etta), geboren 31 maart 1741 te Joure. Zie over zijn huwelijk op deze pagina,
Wynoldus Munniks, geboren 4 december 1744 te Joure. Hij wordt in 1771 hoogleraar te Groningen,
● Hendrik Munniks, geboren 13 december 1750 te Joure.

Madalena Lefring/Leffringh overlijdt in 1770, Bernardus Munniks in 1776.


Je bent hier: OpeningBronnen → Wynoldus Munniks