AANTEKENINGEN bij en STUKJES TEKST uit H.P.G. Quack, De socialisten: Personen en stelsels. Deel 1: Het socialisme vóór de negentiende eeuw, 1875

Quack was (met tientallen jaren voorsprong) de eerste in Nederland die de naam van Etta liet vallen in een geschiedkundig werk. Volgens verwijzingen door bijvoorbeeld Colenbrander, zie hier, en door Vreede, zie hier, wordt zij in de eerste druk in 1875 vermeld op pagina 426.

Die eerste druk heb ik niet gezien, op de site van de DBNL staat alleen de in 1911 uitgekomen verbeterde vierde druk en daar staat Etta op pagina 322, zie hier. Ik ga er maar van uit dat dat dezelfde tekst is als in de eerste druk gestaan heeft.

In dat gedeelte van het boek gaat het over de abt Fauchet, oprichter van de Cercle social en van de soiëteit Vrienden van de Waarheid. Dan volgt het hieronder afgedrukte gedeelte, met de bijbehorende noot.
NB: Alle in die noot genoemde bronnen staan ook op deze site.


Tekst

Condorcet was onder zijn gehoor, maar vooral zag men er vele vrouwen, want bekend is het, dat bij het uitbreken der Fransche revolutie ook het lot der vrouw in 't algemeen, en de verbeteringen daarin te brengen, van veel kanten werden besproken. De gelijkheid van man en vrouw in burgerlijk en staatsrechtelijk opzicht was reeds hier en daar een ‘question brulante.’ In de club van Fauchet was ééne der vrouwen, die zelve dikwijls het woord opnam, om de emancipatie der vrouw te bepalen, een Hollandsche dame, mevrouw Palm Aelders uit Groningen.(1)Je bent hier: OpeningBronnen → Quack