AANTEKENINGEN bij Women in Revolutionary Paris, 1789-1795. Selected Documents translaten with notes and commentary by Darlene Gay Levy, Harriett Branson Applewhite et Mary Durham Johnson, Urbana, University of Illinois press, 1979

Volgens mij waren zij de eersten die stukken tekst van Etta in het Engels vertaalden, maar helemaal zeker weet ik dat niet en ik vind het ook niet zo belangrijk. De stukken staan in originele vorm ergens op de site en dus heeft dit boek als bron niet meer zoveel zin. Ik noem even alles wat er over Etta instaat, ook voor mensen die zulke teksten liever in het Engels lezen.


Hoofdstuk 1 is Feminine Revolutionary Expectations and Activism 1789, en in dat jaar komen we Etta niet tegen.

Hoofdstuk 2 is Women and Constitutional Monarchy, 1790-1791. Daarin schrijven ze het volgende, waarbij als bron genoemd wordt het boek van Marc de Villiers (zie hier over dat boek):

Three women members of the Société fraternelle, etta Palm d'Aelders, Théroigne de Méricourt, and Pauline Léon, were active in revolutionary politics during the period 1790-91. D'Aelders, a Dutch woman, had been in Paris since 1774; she adressed the Cercle Social on women's rights twice in the late fall of 1790.
In february 1791 she introduced an ambitious plan to form women's patriotic societies in each Section of Paris and in each of the eighty-three Departments -- all to be coordinated by a "cercle sociale et féderatif". One society was founded on March 23, with d'Aelders as its secretary, but it failed to expand for lack of support when the Paris Sections did not sebd representatives.
Het announced goal was to set up schools and workshops to teacht a skill to poor girls. Although she never got het schools, she did use her subscription money to buy apprenticeships for three girls. Her club survived until she became a suspect in the fall of 1792; she emigrated to Holland in January 1792.

Daarna drukken ze in dit hoofdstuk Engelse vertalingen af van:

Etta Palm d'Aelders propeses a network of women's clubs to adminiuster welfare programs in Paris and throughout France. Dit is het tweede gedeelte van Etta's verhaal van 23 maart 1791, dat eerst in La bouche de fer is verschenen en dat ze later opneemt in haar boek Appel aux Frnçoises. Zie de tekst.

Hoofdstuk 3 is The Escalation of Women's Protest: January 1792 through February 1793. Daarin schrijven ze:

Etta Palm d'Aelders continued to press for her favorite issues of equal rights for women, education, and the right to divorce; we include in this chapter an account of a speech she made in April to the Legislative Assembly.

Daarna drukken ze af:

Etta Palm d'Aelders Plea to the Legislative Assembly, April 1, 1792. Dit is de Engelse vertaling van het parlementaire verslag van Etta's bezoek aan de Wetgevende Vergadering aan het hoofd van een delegatie vrouwen op 1 april 1792. De Franse tekst staat op deze pagina.

De rest van het boek speelt zich af in latere jaren in Parijs en daar is dus geen sprake van Etta meer.


Je bent hier: OpeningBronnen → Levy ea