AANTEKENINGEN bij Gary Kates, The Cercle Social, the Girondins, and the French Revolution, Princeton University Press 1985

Interessant boek, dat grotendeels gaat over de Cercle Social in politieke machtstrijden, zoals met de Montagnards van Robespierre. Veel is gehaald uit het blad La bouche de fer, zie hier.
In de eerste kolom staan de paginanummers.

15
Het eerste gedeelte gaat over de activiteiten van de Cercle Social, dan een klein groepje Parijse politici, die zich in 1789-1790 bezig houden met de gemeentelijke politiek. Tot de zomer van 1790 als ze bij de verkiezingen verslagen worden.
75
Het tweede deel gaat over de Vrienden van de Waarheid, onder ande4re over de concurrentie met de club van de Jacobijnen. En over de banden met de Vrijmetselarij, die sterk zijn, maar volgens Kates beschouwen mensen als Fauchet de Vrijmetselarij als iets dat nodig is in een onvrije samenleving maar in het revolutionaire Frankrijk niet meer nodig. Er zitten wel veel vrijmetselaars-symbolen, bijvoorbeeld in de kop van La bouche de fer, het gebruik van een driehoek van puntjes en gebruik van de titel 'N' (voor Notuma)..
Dit is een ander verhaal over de relatie Cercle Social en Vrijmetselarij dan Villiers houdt, maar daar ga ik me niet in verdiepen.
97
Het hoofdstuk 'Regeneratie van cultuur' opent met een citaat uit Etta's Discourse. Als speerpunten voor de Cercle Social worden genoemd: een nieuwe vorm van religie vinden, een nationaal educatiesysteem bewerkstelligen (elke maandag komt daarvoor een comité bijeen), een nieuw economisch stelsel (die komen de dinsdagen bijeen) en als vierde het feminisme. Dat wordt behandeld op pagina 118-127.
Het blijft oppassen, aldus Kates, geen 20-eeuws gedachtepatroon toe te passen. Zelfs de meest radicale feministe van die tijd vond dat de belangrijkste taken van de vrouw opvoeding en huishouden hoorde te zijn. Het belangrijkste onderwerp is de mogelijkheid van scheiden.
Kates heeft de Nederlandse literatuur niet helemaal goed vertaald, hij beweert dat ze Mirabeau vertaald heeft!
Kates schrijft dat er onder de leden van de Vrienden van de Waarheid verzet was tegen het aanzwengelen van vrouwenzaken, maar geeft daar geen voorbeelden van. Verder komt alles uit La bouche de fer, behalve:

"Throughout te spring of 1791 charter members wrote letters to their friends and acquaintances inviting them to join the club. (...) Announcements of their intentions were also sent to several journalists, including Desmoulins, Prudhomme, and Gorsas, but only Brissot consented to publicize the new organization in his newapaper"
Dat laatste is in de editie van 2 mei, zie daarvoor op deze pagina.
Brissot heeft volgens Kates ook over de Amies geschreven op 29 maart pagina 571, maar dat kan ik niet vinden.
129
De volgende twee hoofdstukken gaan over het afscheid van Fauchet en de Vrienden van de Waarheid na het vertrek van Fauchet als bisschop naar Calvados. Het is in het kader van Etta's activiteiten niet zinvol bij te houden over welke zaken de Franse revolutionairen zoal ruzie met elkaar hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot actief en passief kiesrecht en het recht op petities, en dat doe ik dan ook niet.
Daarna volgt de vlucht van de koning en het daaruit voortvloeiende republicanisme van de Cercle Social. Vervolgens het bloedbad op de Champ-de-Mars, de arrestatie van Etta en de opheffing van de Vrienden van de Waarheid en La bouche de fer.
175
Het derde deel gaat over de activiteiten van de Cercle Social nadat zowel de Vrienden van de Waarheid als Le bouche de fer er eind juli 1791 mee opgehouden zijn. Ze geven van 1791 tot 1793 tegen de 120 boeken uit.
277
Appendix 1 is een lijst met leden van de Vrienden van de Waarheid. Een echte ledenlijst is niet bewaard gebleven, dit is gereconstrueerd uit La bouche de fer. Bekende namen uit het boek: Jacques-Pierre Brissot, de markies van Condorcet, Claude Fauchet, Lebrun, Louis Pio.
Ook genoemd Cerisier, maar die is volgens mij geen lid en komt alleen een keer om te protesteren tegen Etta's aantijgingen.
282
Appendix B is een lijst van door de cercle Social uitgegeven boeken, pamfletten en kranten. Van de hand van Etta is er behalve het Appel ook een Prospectus pour le cercle patriotique des Amies de la vérité.

Je bent hier: OpeningBronnen → Kates